Общи условия за защита на личните данни

В изпълнение на регламент 2016/679 – GDPR искаме да ви уведомим:

Фирма „МОДЕЛ-П“ АД и стаи за гости „Лозите“ поема отговорността за опазване неприкосновеността на личните данни в случаите, в които потребителите предоставят лична информация в сайта или когато използвате нашите онлайн услуги.

Фирма „МОДЕЛ-П“ АД и стаи за гости „Лозите“ си запазва правото да разширява и променя функционалности, условия и продукти на този уеб сайт, като всички направени изменения ще бъдат отразявани своевременно на сайта.

С достъпа си до този сайт и резервациите, които правите в него, Вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу.

ВИДОВЕ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ
Когато използвате нашите онлайн услуги и създавате профил в системата, ние събираме вашата лична информация, която вие доброволно предоставяте, като вашето име, адрес, дата на раждане, телефон, e-mail адрес.

Личните данни се обработват и ползват от Фирма „МОДЕЛ-П“ АД и стаи за гости „Лозите“ при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби.

Вие не сте длъжни да предоставяте тази информация, но в тези случаи ние няма да можем да ви осигурим съответните услуги.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?
Фирма „МОДЕЛ-П“ АД и стаи за гости „Лозите“ не споделя, продава или отдава под наем вашите лични данни на трети лица.

Фирма „МОДЕЛ-П“ АД и стаи за гости „Лозите“ може да предостави лична информация, ако такава се изисква от закона или ако е необходимо да предпази и защити правата, собствеността и личната сигурност на Фирма „МОДЕЛ-П“ АД и стаи за гости „Лозите“ и нейния сайт, потребителите на Уеб Сайта и клиентите на нашите услуги.

СИГУРНОСТ
За Фирма „МОДЕЛ-П“ АД и стаи за гости „Лозите“ сигурността и защитата на клиентските данни е от голямо значение. Ние полагаме грижи за опазването конфиденциалността на вашите данни. Избягвайте достъпа до нашите онлайн услуги от публично достъпни компютри. Не запаметявайте вашето потребителско име и парола в уеб браузъра си.

Използвайте сигурни пароли: Препоръчително е да използвате по-дълги пароли, състоящи се от осем и повече символа, представляващи комбинация от букви, цифри и знаци. Ако имате съмнения, че някой е узнал вашето потребителско име и/или парола, незабавно ги сменете. Не разкривайте на никого вашето потребителско име и парола.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!